Xuất hiện bệnh đạo ôn hại lúa mùa

Hiện nay toàn bộ diện tích lúa mùa trên địa bàn huyện Bạch Thông đang trong gia đoạn bén rễ hồi xanh, tuy nhiên tại một số diện tích lúa mùa sớm đã xuất hiện bệnh đạo ôn gây hại.

Bệnh đạo ôn gây hại chủ yếu tại 2 xã Sỹ Bình và Vũ Muộn với mật độ cao lên đến 60%, diện tích nhiễm 10,4ha, trong đó có 2,4ha đã bị khô cháy, mất trắng hoàn toàn. Qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn bệnh đạo ôn lá chủ yếu gây hại trên giống lúa Nếp địa phương và một số giống Nếp thơm. Theo dự báo trong thời gian tới thời tiết nắng nóng xen kẽ m­ưa, ban đêm mưa rải rác trời mát là điệu kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển, nếu không kịp thời phòng trừ, bệnh hại có thể tiếp tục lan rộng. Trước tình hình đó Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đề nghị các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ khuyến nông đôn đốc, hướng dẫn bà con thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện, phòng trừ bệnh kịp thời, chú ý các giống lúa nhiễm: Nếp, C70, Syn6, Xy…Khi ruộng lúa xuất hiện bệnh đạo ôn, dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá; luôn giữ nước trong ruộng từ 3 – 5 cm; phun thuốc trừ bệnh 2 – 3 lần, lần phun sau cách lần phun trước 5 – 7 ngày, phun ướt đều ­hết các lá lúa. Những ruộng đã nhiễm bệnh đạo ôn lá, đến thời kỳ lúa trỗ bông cần phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần, lần 1 phun khi lúa trỗ lác đác, lần 2 khi lúa trỗ xong.