XUẤT HIỆN BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA MÙA

Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, hiện nay khoảng 02 lúa mùa sớm tại xã Sỹ Bình đang xuất hiện bệnh đạo ôn gây hại.

Diện tích lúa bị bệnh đạo ôn gây hại

Bệnh đạo ôn lá đang phát sinh, gây hại chủ yếu trên các giống lúa: Đài thơm 8, C70, Nếp tại các thôn 1A, 1B, 3A, 3B, Nà Lẹng. Tỷ lệ bệnh hại phổ biến 2 – 3%, cục bộ trên 80%. Dự báo trong thời gian tới thời tiết có mưa nắng xen kẽ, sáng có sương mù, ẩm độ cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và gây hại. Nếu không phòng trừ kịp thời bệnh gây hại làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa, bệnh hại nặng có thể làm cho ruộng lúa chết rụi.

Để chủ động trong công tác phòng trừ bệnh đạo ôn gây hại, bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra ruộng lúa, đặc biệt là diện tích cấy các giống lúa C70, Đài thơm 8, BC15, Nếp, J02,..để phát hiện, phun thuốc phòng trừ kịp. Đối với những ruộng lúa đang bị bệnh cần giữ nước trong ruộng 3 – 4 cm, dừng bón phân đạm, chất kích thích sinh trưởng hay phân bón lá chứa đạm. Phun trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc như: Filia® 525SE, Trizole 400SC/75WG, Fuji-One 40EC,… Ruộng bị bệnh hại nặng cần phun 2 lần, cách nhau 5 – 7 ngày. Đối với những diện tích lúa đã bị bệnh đạo ôn lá, cần tiến hành phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần, lần 1 khi lúa trỗ lác đác, lần 2 khi lúa trỗ xong./.

Thanh Tuyền