Xin ý kiến về nhiệm vụ Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050

Xem nội dung chi tiết tại đây