Xin ý kiến về Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông giai đoạn 2020- 2030, định hướng đến năm 2050

Xem nội dung chi tiết tại đây