Xin ý kiến quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây

Dự thảo quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Dự thảo tờ trình về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Cẩm Giàng

Thuyết minh