Xin ý kiến đóng góp cho kế hoạch thực hiện giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bạch Thông, giai đoạn 2022 – 2025

Xem nội dung chi tiết tại đây