XÂY DỰNG ĐỘI VĂN NGHỆ TUYÊN TRUYỀN CƠ SỞ TẠI XÃ TÂN TÚ

Sáng 02/8/2022, Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Văn hoá Thông tin, Trung tân Văn hoá Thể thao và Truyền thông và xã Tân Tú triển khai xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị triển khai xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở

Trong thời gian từ ngày 02 – 08/8/2022, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh hướng dẫn cho Đội văn nghệ xã Tân Tú một số nội dung cơ bản như: chức năng nhiệm vụ của đội văn nghệ tuyên truyền; một số hình thức tuyên truyền cổ động trực quan; công tác biên tập và xây dựng kết cấu chương trình biểu diễn tuyên truyền của Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở.

Việc xây dựng Đội Văn nghệ tuyên truyền cơ sở xã Tân Tú nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn./.

Ngọc Diệp