XÂY DỰNG ĐỘI VĂN NGHỆ THÔNG TIN CỔ ĐỘNG XÃ PHƯƠNG LINH

Sáng 25/9/2019, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phương Linh triển khai xây dựng 01 Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã.

 HN triển khai đội văn nghệ thông tin cổ động xã Phương Linh

 

Trong thời gian 07 ngày đội thông tin cổ động xã Phương Linh với 9 thành viên sẽ được hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động, xây dựng kết cấu chương trình văn nghệ cổ động, phương pháp biên tập bản tin tuyên truyền miệng, trang trí khánh tiết và triển lãm ảnh. Việc xây dưng Đội thông tin cổ động có ý nghĩa sâu sắc, đó là tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời đây còn là kênh tuyên truyền hiệu quả thiết thực đối với quần chúng nhân dân, những thông tin trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương mà các phương tiện thông tin đại chúng khác không thể thay thế được trong công tác tuyên truyền cổ động trong quần chúng nhân dân./.