XÃ VŨ MUỘN PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ GIAO THÔNG

Hiện nay, huyện Bạch Thông có 7/16 xã hoàn thành tiêu chí giao thông, năm 2019 huyện phấn đấu có thêm xã Vũ Muộn hoàn thành tiêu chí này.

 Hiện nay xã Vũ Muộn có 8/10 thôn hoàn thành tiêu chí giao thông.

Là xã vùng cao, địa bàn rộng, chia cắt việc xây dựng các tiêu chí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí giao thông tại xã Vũ Muộn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, trong những năm qua người dân đã hiến hàng nghìn m2 đất và đóng góp hàng trăm triệu đồng, ngày công theo định mức để làm đường giao thông. Đến nay 8/10 thôn đã hoàn thành tiêu chí giao thông. Trong năm 2019 cùng với nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước, xã Vũ Muộn tiếp tục vận động người dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để hoàn thành tiêu chí đường giao thông tại hai thôn còn lại, cũng như các tuyến giao thông nội đồng, với tổng chiều dài khoảng 3000 m. Dự kiến một số tuyến đường sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 6 tới. Bên cạnh tiêu chí giao thông, năm 2019 xã Vũ Muộn phấn đấu hoàn thêm 02 tiêu chí nữa đó là tiêu chí tổ chức sản xuất và tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật./.