XÃ VŨ MUỘN MỞ RỘNG DIỆN TÍCH TRỒNG CÂY LÊ VH6

Sau gần 6 năm triển khai, mô hình trồng thử nghiệm lê VH6 tại xã Vũ Muộn bước đầu cho thấy cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng địa phương. Đến nay, mô hình trồng thử nghiệm lê VH6 đều đã cho thu hoạch, trung bình mỗi cây khoảng 12 kg. Thành công bước đầu của mô hình mở ra triển vọng xã Vũ Muộn có thêm cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng của địa phương.

Từ hiệu quả của mô hình điểm, mới đây xã Vũ Muộn đã mở rộng diện tích lên 3,6 ha, với 27 hộ dân tham gia tại các thôn Nà Khoang, Đon Quản, Đâng Bun, Tân Lập, các hộ dân đã được cấp cây giống và phân bón. Đây là hướng đi mới cho xã Vũ Muộn, tuy nhiên, để cây lê VH 6 thật sự đạt hiệu quả đòi hỏi người dân phải áp dụng đúng quy trình kỹ thuật canh tác, từ khâu vin cành, tạo tán, ngắt hoa trái vụ đến tỉa quả, bọc quả…

Trong thời gian tới xã tiếp tục mở rộng diện tích và xác định cây lê là một hướng đi hiệu quả trong chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch cộng đồng.

Đào Kiên