Xã Vũ Muộn được đầu tư xây dựng kênh mương

Bằng nguồn vốn chương trình 135, năm 2015 xã Vũ Muộn được đầu tư trên 800 triệu xây dựng tuyến kênh mương tại thôn Lủng Xiên.

Công trình do UBND huyện làm Chủ đầu tư, tuyến kênh mương có chiều dài 1.000 mét, công ty TNHH một thành viên Linh Hà đảm nhận thi công, công trình được khởi công từ tháng 7, dự kiến đến đầu tháng 11 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tuyến kênh mương hoàn thành sẽ phục vụ nước tưới cho hơn 7 ha lúa tại thôn và một số diện tích hoa màu thường xuyên thiếu nước. Đây cũng thể hiện được sự quan tâm của Đảng và nhà nước nhằm giúp cho bà con nông dân ổn định sản xuất.