XÃ VI HƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI MTTQ CẤP XÃ KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2024-2029

0

Sáng ngày 16/4/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vi Hương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy. 
Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ xã Vi Hương đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động. Gắn việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các phong trào thi đua do Mặt trận tổ quốc tỉnh và huyện phát động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 với quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, góp phần xây dựng quê giàu mạnh, văn minh.

 Đại hội đã hiệp thương cử 31 đại biểu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 – 2029

 Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới –Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử 31 đồng chí ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Trần Xuân Diện, được tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vi Hương khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 06 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029./.

Đào Kiên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây