Xã Tũ Trĩ tổ chức ra mắt đội tuyên truyền cổ động năm 2014

0

Đêm ngày 26/02/2014, xã Tú Trĩ phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Kạn, Phòng văn hóa TT- TT huyện Bạch Thông tổ chức đêm giao lưu văn nghệ nhân dịp ra mắt Đội tuyên truyền cổ động xã.

Được biết, Đội tuyên truyền cổ động có 9 thanh viên và trong thời gian tới, để nâng cao về mặt tổ chức và hoạt động của đội thì cần phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Nội dung phải sát với thực tiễn cuộc sống và quan trọng là kịp thời đối với chủ trương, đường lối của Đảng. Hình thức phải đa dạng, phong phú và sử dụng nhiều loại hình tuyên truyền để tránh gây nhàm chán cho công chúng. Trọng dụng những người có năng khiếu để tham gia vào việc tham gia viết kịch bản, dàn dựng chương trình và biểu diễn. Khi tổ chức tuyên truyền, biểu diễn phối hợp với địa phương tham gia một vài tiết mục vào chương trình của Đội, vừa nhằm thu hút quần chúng đến xem, vừa kích thích phát triển phong trào ở địa phương. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, hoạt động xã hội hóa của Đội tuyên truyền cổ động hoạt động như một đội văn nghệ tổ chức biểu diễn cho các địa phương, đơn vị, tổ chức bên ngoài để nâng cao thu nhập cho anh chị em trong Đội, điều này giúp anh chị em phấn khởi và nhiệt tình hơn với Đội. Thông qua đội tuyên truyền cổ động nhằm góp phần thúc đẩy phát triển phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần ngày càng phong phú, lành mạnh, thực hiện tốt công tác cổ vũ, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân cùng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.