Xã Tú Trĩ Tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2014

Chiều ngày 02/6/2014, xã Tũ Trĩ đã tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2014.

Với chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay là “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”. Đây là thông điệp để toàn xã hội cùng chung tay bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực, xâm hại, bóc lột, để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được phát triển toàn diện. Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai, bảo vệ và chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước quan tâm; là trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; là nhiệm vụ của mỗi công dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tũ Trĩ đã rất quan tâm chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức thăm, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em con hộ nghèo. Là xã được hưởng thụ từ dự án Chilfund nên cũng đã có điều kiện về kinh phí, cơ sở vất chất trang thiết bị cho địa phương để tổ chức các hoạt động cho các cháu nhân dịp hè năm 2014, giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Tại Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2014, Quỹ bảo trợ trẻ em của xã và của tổ chức Chilfund đã đã trao 12 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con hộ nghèo đạt học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt trên địa bàn.