XÃ TÚ TRĨ THÀNH LẬP TỔ HTX HƯƠNG LÁ XANH

Đầu tháng 10/2019, xã Tú Trĩ đã thành lập tổ HTX hương lá xanh với 9 thành viên tham gia. Mục tiêu tương trợ lẫn nhau trong hoạt động của lĩnh vực sản xuất tăm hương.

 Hội viên của tổ hợp tác đang sản xuất mẻ hương mới

Nguyên tắc tổ chức là tự nguyện, bình đẳng, dân chủ cùng có lợi, tự chủ về tài chính , trang trải các chí phí hoạt độngvà tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của tổ và các tổ viên. Tổ hợp tác tự tìm nguyên liệu để làm và in ấn bao bì. Ước tính thu nhập bình quân mỗi tổ viên đạt 2 đên 3 triệu đồng mỗi tháng.

Việc thành lập tổ hợp tác đã góp phần đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp của địa phương theo hướng hàng hóa, hiện đại, phù hợp với nhu cầu thị trường, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.