Xã Tú Trĩ huy động thanh niên, dân quân làm đường nông thôn mới

0

Ngày 12/9/2015, Đoàn Thanh niên xã Tú Trĩ phối hợp với lực lượng dân quân xã tổ chức lao động giúp nhân dân thôn Pác Kéo đổ bê tông làm đường nông thôn mới.

Trong thời gian một ngày, gần 50 đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân của xã đã tổ chức lao động đổ bê tông gần 50 m đường nội thôn, đạt theo tiêu chuẩn đường nông thôn mới. Được biết trong năm 2015, xã Tú Trĩ được phân bổ 400 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng để xây dựng đường giao thông và kênh mương nội đồng. Từ nguồn vốn này xã Tú Trĩ đã huy động nhân dân hiến hàng chục m2 đất và hàng trăm ngày công của nhân dân trong thôn và các tổ chức đoàn thể xã để bê tông hóa 02 tuyến đường giao thông nông thôn là tuyến đường thôn Nà Tà và tuyến đường thôn Pác Kéo với tổng chiều dài khoảng 400 m và 01 tuyến kênh mương phục vụ tưới tiêu tại cánh đồng Nà Tà, Pác Kéo với chiều dài gần 600 m. Hiện nay 02 tuyến đường nội thôn đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tuyến kênh mương hoàn thành được 50% khối lượng./.