Xã Tân Tiến tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia XDNMT và công tác giảm nghèo

Xã Tân Tiến vừa tổ chức tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và công tác giảm nghèo cho trên 150 người dân tại 03 thôn Nà Xe, Nà Hoan và Nà Còi.

Tại các buổi tuyên truyền bà con nhân dân đã được quán triệt nội dung cơ bản của một số văn bản, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh, huyện giai đoạn 2017 – 2020; tìm hiểu những nội dung của 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, những điểm mới trong việc đánh giá các tiêu chí. Giới thiệu một số kết quả nổi bật về xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện và của xã trong thời gian qua; những khó khăn, tồn tại và nhiệm vụ của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi tuyên truyền bà con nhân dân còn được tìm hiểu Chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước ta trong công tác giảm nghèo từ nay đến năm 2020; thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp trong thời gian tới…Qua đánh giá đến nay xã Tân Tiến đạt 12/19 tiêu chí, theo lộ trình năm 2018 xã sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí./.