Xã Tân Tiến tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2013

0

Ngày 18/11/2013, Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện đến dự Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Lạnh, xã Tân Tiến nhân Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2013).

 Đ/c Nguyễn Thanh Hà, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao quà cho Thôn Bản Lạnh

       Trong năm qua thôn Bản Lạnh đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên; quán triệt nội dung, chương trình hành động của Ban Công tác Mặt trận thôn trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, phát huy vai trò của người già, người có uy tín ở thôn…Do vậy, hầu hết các hộ gia đình đều tham gia thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực lao động phát triển kinh tế nên đời sống của nhân dân trong thôn ngày càng được nâng cao; đa số các hộ đều có nhà ở chắc chắn; năm 2013 có 50/60 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền có 18 hộ…

       Phát biểu tại ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bản Lạnh, xã Tân Tiến, đồng chí Nguyễn Thanh Hà đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà thôn Bản Lạnh đã đạt được. Đồng chí đề nghị bà con nhân dân thôn Bản Lạnh tiếp tục đoàn kết, phát huy nội lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, huy động nguồn nội lực để chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển./.