Xã Sỹ Bình hỗ trợ máy móc, dụng cụ nông nghiệp cho hộ nghèo

Từ nguồn vốn Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, ngày 14/10/2014 UBND xã Sỹ Bình đã tổ chức cấp phát máy nông nghiệp cho các đối tượng trên địa bàn.

Theo đó 30 hộ nghèo hộ cận nghèo của xã đã được hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm 8 đầu máy nổ, 5 máy tuốt lúa, 6 máy phát cỏ 1 máy xay sát cá nhân, 3 máy thái chuối, 1 hộp số máy cày và 2 mooc kéo với tổng số tiền trên 79 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ trên 67 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Được biết trong những năm qua từ nguồn vốn này xã Sỹ Bình đã hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho hàng trăm lượt nông dân. Đồng thời, xây dựng, hướng dẫn hộ nghèo thực hiện các mô hình về khuyến nông, khuyến lâm như: Trồng lúa, trồng cây thuốc lá, rau màu các loại…. Từ chương trình này đã góp phần tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo nỗ lực, cố gắng vươn lên trong sản xuất, tạo thu nhập ổn định, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.