Xã Sỹ Bình được đầu tư 800 triệu đồng xây dựng các công trình cơ bản

Nhằm góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, năm 2014 xã Sỹ Bình được đầu từ 800 triệu đồng để xây dựng 03 công trình gồm hai tuyến đường liên thôn và công trình kênh mương nội đồng.

Trong đó, công trình tuyến đường liên thôn thuộc thôn 1B xã Sỹ Bình được đầu tư 400 triệu đồng và phần đối ừng của nhân dân là 30% và ngày công lao động, công trình có tổng chiều dài 293m, rộng 3m và xây kè bao các điểm có nguy cơ bi sói lở, hiện nay đã hoàn thành được 40% kế hoạch. Công trình đường nội đồng thuộc thôn Nà Lẹng có chiều dài 182m, rộng 3m được đổ bê tổng dầy 16cm với tổng kinh phí là 200 triệu đồng và công trình kênh mương nội đồng thuộc thôn Nà Cà có chiều dài 630m. Hiện nay, các công trình đã hoàn thành 50% kế hoạch, đây là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014. Sau khi hoàn thành các công trình sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của bà con nhân dân và các cháu học sinh, đặc biệt là việc thông thương hàng hóa của nhân dân. Đối với tuyến kênh mương nội đồng thuộc thôn Nà Cà sẽ phục vụ nước tưới tiêu cho hơn 6 ha thuộc thôn 3B và các thôn lân cận nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích cánh tác.