XÃ QUANG THUẬN TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN

Ngày 24/9/2019, Thường trực HĐND, UBND xã Quang Thuận tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2019. Tham gia buổi đối thoại có đại diện Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn xã Quang Thuận.

 Toàn cảnh Hội nghị 

Nội dung của hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tập trung vào những vấn đề về cải cách hành chính trong thời gian qua, định hướng phát triển kinh tế xã hội, những bức xúc nổi cộm, những tồn tại, hạn chế mà nhân dân trên địa bàn quan tâm. Mục đích của cuộc đối thoại để chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp. Trong không khí dân chủ, thắng thắn, cởi mở và xây dựng, buổi đối thoại đã có 12 lượt ý kiến của đại diện người dân trên địa bàn tham gia phát biểu. Các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như đất đai, môi trường, nông thôn mới…;

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo xã Quang Thuận đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị, được nhân dân đồng tình và đánh giá cao.