Xã Quang Thuận tổ chức chúc, mừng thọ cho các cụ người cao tuổi

Ngày 22/02/2017, Xã Quang Thuận đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 27 người cao tuổi từ 70 đến 95 tuổi.

Trong những năm qua, công tác chăm sóc về mặt tinh thần, vật chất và sức khỏe những người cao tuổi của xã luôn được cấp ủy, chính quyền phường quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của các Chi hội NCT có nhiều khởi sắc, các cụ tham gia vào tổ chức hội đạt tỷ lệ cao; các chi hội đã xây dựng được quỹ hội; tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi hội viên ốm đau, qua đời. Năm 2017 toàn xã có 27 cụ thọ tuổi 95, 90, 85, 80, 75, 70 tuổi được trao Giấy chứng nhận người cao tuổi.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của các cấp đối với người cao tuổi, mong các cụ tiếp tục nêu cao gương sáng động viên, khích lệ con cháu tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.