Xã Quang Thuận tích cực phòng trừ sâu bệnh hại cam, quýt.

Xã Quang Thuận có tổng số hơn 400 ha cây cam, quýt, trong đó có hơn 200 ha cho thu hoạch.

Thời điểm này một số vườn quýt đã lác đác chín, tuy nhiên vẫn còn một số diện tích cam, quýt của nông dân đang bị sâu đục thân, sâu đục cành và nấm thối rễ phá hoại. Mặc dù địa phương chưa thống kê được số diện tích cam, quýt bị sâu bệnh hại nhưng qua quan sát của chúng tôi thì vẫn còn hiện tượng cây quýt bị chết vàng, quả bị vàng và nứt vỏ, một số cây bị sâu đục mục hết gốc, cành bị sâu đục rỗng bên trong khiến cho cây bị úa vàng, nhiều cây bị vàng từ ngọn trở xuống. Để hạn chế sâu hại, chính quyền địa phương đã tích cực khuyến cáo bà con nông dân bơm thuốc vào những cành cây, gốc cây để diệt sâu đục thân và đục cành, cán bộ khuyến nông đã trực tiếp đến từng diện tích bị sâu hại hướng dẫn bà con cách phòng trừ. Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương đến nay xã Quang Thuận đã hạn chế được sâu bệnh hại, năng xuất sản lượng ngày càng được nâng cao.