XÃ QUANG THUẬN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

Là vùng trọng điểm trồng cây cam, quýt của huyện cũng như toàn tỉnh, xã Quang Thuận đang đứng trước cơ hội phát triển khi Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được triển khai. Cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân địa phương rất trông đợi và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra tiến độ thực hiện các tuyến đường thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại xã Quang Thuận

Xã Quang Thuận hiện có hơn 600 ha cây ăn quả, khoảng 60% diện tích trong số này không có đường giao thông đến hoặc giao thông đi lại khó khăn. Điều này khiến cho chi phí sản xuất người dân tăng lên, đồng thời cũng là một phần nguyên nhân của tình trạng người dân chưa chú trọng khâu chăm sóc cây trồng dẫn đến vườn quýt thoái hóa nhanh, năng suất giảm. Nhận thức được tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển bền vững vùng trồng cây ăn quả, cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân hưởng lợi đang chủ động phối hợp với cấp, ngành chức năng của tỉnh triển khai những nội dung cụ thể. Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, tạo vùng cây ăn quả khoảng 1.300 ha theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch nông nghiệp trải nghiệm, du lịch sinh thái. Đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, bảo vệ và phát triển rừng. Hiện nay dự án đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục, dự kiến đến tháng 8 bước vào giai đoạn thi công.

Được biết, dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sẽ đầu tư xây dựng 15 tuyến đường giao thông trục chính với tổng chiều dài gần 35 km vào các khu sản xuất và kết hợp với giao thông nông thô, tổng kinh phí thực hiện 60 tỷ đồng. Dự án triển khai tại 4 huyện: Bạch Thông, Chợ Mới, Chợ Đồn và Ba Bể./.

Đào Kiên