Xã Quang Thuận phấn đấu đạt xã chuẩn NTM năm 2017

0

Cấp ủy, chính quyền xã Quang Thuận đang huy động mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM, đến nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí, đến hết năm 2017 xã phấn đấu hoàn thành các tiêu tiêu chí còn lại.

Về xã Quang Thuận huyện Bạch Thông hôm nay ai cũng dễ nhận thấy sự thay da, đổi thịt của vùng quê này. Những ngôi nhà kiên cố của người dân mọc lên san sát, những con đường trong các thôn xóm được rải nhựa và bê tông hóa, người nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa… Phát huy những tiềm năng, lợi thế của mình, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Quang Thuận đang ra sức phấn đấu vươn lên, sớm đạt xã chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống người dân, chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao giá trị trên một diện tích đất canh tác. Phát huy thế mạnh của địa phương về thổ nhưỡng phù hợp cho phát triển cây ăn quả, xã Quang Thuận đã chỉ đạo, vận động người dân tham gia các đề án phát triển cây cam, quýt và một số cây ăn quả khác có giá trị kinh tế cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 26,5 triệu/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn 9,2%. Cùng với việc chỉ đạo phát triển kinh tế, xã Quang Thuận còn vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn bằng những hành động cụ thể như: Từ năm 2013 đến nay, xã Quang Thuận đã thực hiện được trên 2km kênh mương, gần 3km đường nội thôn, liên thôn. Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân thực hiện”, xã đã huy động nhân dân ủng hộ được trên 855 triệu đồng; hiến hơn 1.500m2 đất để làm đường. Đến nay hệ thống trường học cơ sở đều đạt chuẩn, hiện xã đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nhà văn hóa của xã . Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể xã Quang Thuận nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Cán bộ gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, từ đó được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ. Hiện nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới và xã đang phấn đấu hoàn thành các tiêu tiêu chí còn lại, để đón bằng công nhận của UBND tỉnh về xã đạt chuẩn NTM vào cuối  năm 2017.