XÃ QUÂN BINH TỔNG KẾT 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sáng ngày 05/7/2019, xã Quân Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Dự HN có đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, bà Hà Thị Thùy – Phó chủ tịch HĐND huyện.

 Toàn cảnh HN nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Trong 10 năm qua, xã Quân Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tạo thành phong trào rộng khắp. Kết quả từ năm 2010 đến nay xã đã huy động được trên 51 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ tuyên truyền, nâng cao năng lực. Nhờ vậy mà các tiêu chí cơ bản đạt yêu cầu đề ra,  thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,77%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh chiếm 95%…bộ mặt kinh tế- xã hội có sự chuyển biến rõ rệt, nhận thức, chất lượng đời sống người dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng được củng cố. Đến cuối năm 2016 Quân Bình là xã đầu tiên của huyện Bạch Thông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 Quá trình phát động phong trào “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới”, trên địa bàn đã xuất hiện những gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất, đóng góp công sức lao động, điển hình như ông Trần Duy Hạnh hiến 540m2 đất làm đường vào lò đốt rác;  bà Hà Thị Ưởng hiến 236m2 đất làm sân thể thao; hộ ông Nông Văn Hiện hiến 392m2 làm sân thể thao…giai đoạn 2010-2020 còn có nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xây dựng nông thôn mới. 

 Lãnh đạo UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn mà địa phương gặp phải như xuất phát điểm ban đầu thấp, đến năm 2014 xã mới chính thức được phân bổ các nguồn lực thực hiện, đặc biệt một số tiêu chí vẫn chưa đạt theo yêu cầu đề ra như tiêu chí thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm. Nguyên nhân là chưa hình thành các HTX hoạt động bền vững, chưa hình thành sản phẩm chủ lực, còn tình trạng người dân xả rác không đúng nơi quy định…Nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới xã Quân Bình đề ra là giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung mọi nguồn lực để đổi mới căn bản hình thức tổ chức sản xuất; xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xây dựng sản phẩm chủ lực phù hợp với yêu cầu của sự phát triển; Tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, sinh thái; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Số thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 2/7 thôn; Số tiêu chí đạt chuẩn: 19/19.

Nhân dịp này,  UBND huyện Bạch Thông đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới./.