Xã Quân Bình tổ chức Kỳ họp thứ 9 – HĐND khóa XVIII.

0

Sáng ngày 25/12/2014, xã Quân Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm 2014, mặc dù điều kiện thời tiết có nhiều khó khăn. Nhưng với sự vào cuộc đồng nhất từ cấp ủy, chính quyền xã Quân Bình đã triển khai, thực hiện khá tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Cụ thể: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 104% KH, cây đậu đỗ các loại trồng đạt 207% KH; mô hình 70 triệu đồng/ ha thực hiện được 35 ha, đạt 100% KH; mô hình lợn nái thuần phát triển tốt; đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tại kỳ họp HĐND đã thông qua báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2014, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015; báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015; báo cáo của UBMTTQ về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND các cấp…. đồng thời lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND xã bầu. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã, an ninh quốc phòng  mà xã Quân Bình đã đạt được. đồng thời định hướng một số nội dung quan trọng tại kỳ họp và trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  năm 2015. Kỳ họp đã thông qua Dự thảo nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND xã bầu. Thông qua các Tờ trình, dự thảo nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND năm 2015. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND  năm 2015.