Xã Quân Bình chỉ còn trên 4{44a2069a40534a7202815f3014893ab1abe1bc04b62e23f4fee2cc2d46c033b7} hộ nghèo

Theo tiêu chí mới hiện nay toàn huyện Bạch Thông có 26,31% hộ nghèo, tuy nhiên tại xã Quân Bình tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,72%, đây là xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất huyện Bạch Thông.

Để có được kết qua trên là do trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã xác định trồng trọt, chăn nuôi là hướng đi chính trong phát triển kinh tế, trong đó chăn nuôi lợn nái, lợn thịt là hướng đi đang được nhiều hộ dân áp dụng hiệu quả. Vận động người dân tổ chức và tham gia vào các hợp tác xã nhằm mở rộng sản xuất, tạo sự liên kết trong chuỗi sản xuất hàng hóa…Bên cạnh đó xã luôn trú trọng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, các mô hình kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, để người dân tiếp cận với những kỹ thuật mới, giống cây con cho năng suất và chất lượng phù hợp với địa phương, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập cho nhân dân. Công tác đào tạo nghề cũng được xã đặc biệt quan tâm, từ năm 2011 đến nay xã đã phối hợp với các đơn vị dạy nghề trên địa bàn tổ chức đào tạo nghề cho hơn 200 lao động của xã nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến nay đạt trên 30%; số lao động được đào tạo có việc làm thường xuyên trên 95%, góp phần giúp nâng cao thu nhập của người dân trong xã từ 12 triệu năm 2011 lên 18 triệu đồng năm 2015./.