Xã Quân Bình – 11 hộ dân tham gia mô hình sản xuất rau an toàn.

Nằm trong dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vụ xuân năm 2014, xã Quân Bình đã áp dụng mô hình sản xuất rau an toàn trên diện tích là 1 ha, với 11 hộ dân tham gia.

Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ 100% giống, 50% vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 75% nhà lưới cùng các công trình khác. Các loại rau mà chủ yếu được trồng là: Cải ngọt, cải bó xôi, su hào, cà chua …hiện nay rau màu đang sinh trưởng và phát triển tốt. Với việc áp dụng mô hình sản xuất rau an toàn giúp bà con kiểm soát được lượng phân bón, nước tưới… Đồng thời, kiểm soát có hiệu quả tình hình sâu bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn đảm bảo chất lượng, màu sắc của sản phẩm, trọng lượng đồng đều. 

Việc áp dụng thực hiện mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Quân Binh nhằm tạo ra sự khác biệt trong canh tác tạo sự thay đổi rõ nét về nhận thức và kỹ thuật sản xuất rau an toàn – góp phần tăng thu nhập và hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững cho người nông dân.