Xã Phương Linh tổ chức tập huấn pháp luật cho hội viên Hội nông dân

Ngày 31/8/2015, Hội nông dân tỉnh phối hợp với Hội nông dân xã Phương Linh tổ chức tập huấn tìm hiểu pháp luật cho 60 đại biểu là hội viên CLB nông dân với Pháp luật và thành viên các tổ hòa giải trên địa bàn.

Tham gia lớp tập huấn các hội viên hội nông dân được trang bị những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và những kỹ năng cơ bản của công tác hòa giải cơ sở, quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thực tiễn tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra tỉnh.

Việc được trang bị những  kiến thức cơ bản về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và kỹ năng hòa giải ở cơ sở sẽ là cơ sở để cho các hội viên nông dân tích cực tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật, vận động nông dân thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.