Xã Phương Linh tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND khoá XVIII

Ngày 11/6/2015, xã Phương Linh đã tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm 2015 và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 7 tháng cuối năm 2015. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Anh Chỉnh – Ủy viên TT HĐND huyện.

Trong 5 tháng đầu năm 2015, được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên và sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối kết hợp giữa các ban ngành địa phương nên  xã Phương Linh đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đặc biệt là việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp, công tác chuẩn bị cho Tết nguyên đán; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kịp thời thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo quyết toán địa phương năm 2014; báo cáo về thu, chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2015, phương án thu, chi ngân sách 7 tháng cuối năm 2015; thông qua báo cáo hoạt động của HĐND 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015; thông qua tờ trình dự thảo Nghị quyết và các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế 7 tháng cuối năm 2015; tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. Qua các báo cáo cho thấy trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết HĐND đã đạt được những kết quả nhất định. Hoạt động của HĐND đã có nhiều đổi mới, việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được thực hiện theo đúng quy trình.  

       Một trong những nhiệm vụ trọng tâm  mà xã Phương Linh quyết tâm phấn đấu thực hiện trong 7 tháng cuối năm 2015 là chuẩn bị tốt cho sản xuất nông lâm nghiệp, thường xuyên kiểm tra theo dõi và tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tích cực phòng chống các loại hình tội phạm và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch trên giao./.