XÃ NGUYÊN PHÚC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TW 8 KHÓA XII

0

Ngày 02/01/2019, Đảng bộ xã Nguyên Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết TW 8 Khóa XII. Tham dự hội nghị có 121 đồng chí là bí thư, phó bí thư Chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã giới thiệu các nội dung cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII, tập trung vào 3 chuyên đề: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thống nhất cao ban hành Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất ban hành Kết luận số 37 – KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Qua đây, giúp cho các chi bộ cơ sở và toàn thể đảng viên đã được cung cấp và nắm vững những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII. Qua đó, vận dụng những mục tiêu, quan điểm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xây dựng các giải pháp và triển khai thực hiện, sớm đưa các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII của Đảng vào cuộc sống./.