XÃ NGUYÊN PHÚC: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXI NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Từ ngày 04-05/3/2020, Đảng bộ xã Nguyên Phúc đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ xã được Huyện uỷ Bạch Thông chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở. Đến dự Đại hội có các đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Lăng Văn Hòa – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư. Các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cùng với 156 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 Toàn cảnh Đại hội

Đại hội Đảng bộ xã Nguyên Phúc lần thứ XXI có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện khoá XV. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXI, nhiệm kỳ`2020 – 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, với sự chủ động, đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã Nguyên Phúc đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được những kết quả toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi thủy sản được cơ cấu, quy hoạch theo hướng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung phù hợp với thế mạnh của từng vùng. Diện tích gieo cấy được  là 153,3 ha, đạt năng suất bình quân trên 1.150 tấn/năm, đạt 95,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Diện tích các loại cây màu hàng năm cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Toàn xã có 02 Hợp tác xã được thành lập và đi vào hoạt động. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,3 triệu đồng/người/năm. Thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng. Trong chăn nuôi tổng đàn lợn, đàn gia cầm thực hiện vượt Nghị quyết đề ra. Công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đầu nhiệm kỳ đến nay xã đã huy động được trên 6 tỷ đồng tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, kết quả đạt 11/19 tiêu chí. Các chương trình giảm nghèo như chương trình 135 được triển khai kịp thời, giúp các hộ nghèo từng bước được thụ hưởng, đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 56,3% (năm 2016) xuống còn 35,9%. Lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục có những chuyển biến, kết quả giáo dục phổ cập tiếp tục được giữ vững, tỷ lệ học sinh đỗ vào các bậc học đạt từ 97% trở lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm, toàn xã có 02 trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng đảng được trú trọng trên cả 3 mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Quan tâm lãnh đạo củng cố chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể.

 Các đại biểu, đảng viên dự đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại mà Đảng bộ cần phải khắc phục, đố là: Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, xây dựng vùng sản xuất an toàn, bền vững; Đảng bộ cũng cần nghiên cứu bàn thêm về xây dựng các HTX, tổ hợp tác, liên doanh, liên kết, tạo thương hiệu và đầu ra ổn định, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục quan tâm thực hiện chế độ chính sách, an sinh xã hội, xây dựng có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện chính sách dân tộc; tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện tốt vai trò nên gương, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

 Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu đến năm 2025 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.300 tấn, bình quân lương thực đạt 530 kg/người/năm; diện tích đất ruộng có giá trị sản xuất từ 100 triệu đồng đạt 25ha; trồng rừng mới hàng năm đạt chỉ tiêu giao, duy trì độ che phủ rừng trên 71%; xây dựng nông thôn mới đạt 16/19 tiêu chí; 20% số thôn đạt nông thôn mới; thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 15%; tỷ lệ tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu;lao động nông thôn có việc làm đạt từ 90% trở lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND, thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý nhà nước của UBND, phát huy vai trò hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.Phấn đấu hằng năm Đảng bộ có trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 7 đảng viên mỗi năm. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với triên khai thực hiện Nghị quyết Trung ương ( Khóa XI, XII) của Đảng góp phần vào việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống những biểu hiện “ Tự diễn biến”,“ Tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH mới
 
 Ra mắt BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025

 Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nguyên Phúc lần thứ XXI đã bầu 08 đồng chí vào BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 và  bầu 08 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025. /.