XÃ MỸ THANH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

0

Sáng 27/12/2018, HĐND xã Mỹ Thanh tổ chức kỳ họp thứ bảy, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trịnh Vũ Ngàn – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng công an huyện, phụ trách Đảng bộ xã.

 

 Toàn cảnh kỳ họp

Năm 2018, cấp ủy Đảng, chính quyền địa xã Mỹ Thanh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cây lúa thực hiện đạt 100% KH, thực hiện có hiệu quả các đề án nông lâm nghiệp, đàn gia súc phát triển bình thường không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt 188%KH kế hoạch giao, thực hiện tốt công tác chính sách, an sinh xã hội.

Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND về phát triển KT- XH , quốc phòng – an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2018, dự toán phân bổ ngân sách năm 2019; báo cáo hoạt động của HĐND năm 2018, dự kiến chương trình hoạt động năm 2019; báo cáo của UBMTTQ tham gia xây dựng Đảng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo thẩm tra của thường trực HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, báo cáo thẩm tra thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán phương án phân bổ ngân sách xã năm 2019. Tại kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã bầu, đồng thời tiến hành bầu kiện toàn chức danh chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trịnh Tiến Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thanh nhiệm kỳ 2015 –  2020. Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT- XH, QP – AN năm 2019; tờ trình, dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2019, tờ trình dự thảo NQ chương trình hoạt động  HĐND năm 2019 ./.