Xã Mỹ Thanh tích cực thu hoach chuối tây.

0

Ngoài cây trồng chủ đạo là khoai môn, chính quyền xã Mỹ Thanh cũng đã có kế hoạch đưa cây chuối tây vào trồng trên những diện tích đất đồi, ven khe suối để thay thế cây trồng giá trị thấp.

Hiện nay xã có hơn 20ha cây chuối tây, giá thu mua chuối xanh là 6.000đồng/kg, trung bình 1.000m2 người nông dân có thu nhập 18 đến 20 triệu đồng. Thực tế cho thấy cây chuối phát triển tốt quả to thì 1ha sẽ cho thu nhập 100 triệu đồng/năm. Với hiệu quả kinh tế từ cây chuối tây mang lại, địa phương đã khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích để thâm canh cây trồng này, đầu tư công chăm sóc nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, giúp nâng cao thu nhập cho nông hộ, xoá đói giảm nghèo hiệu quả. Với những định hướng phù hợp, thiết thực đó sẽ tạo tiền đề để Mỹ Thanh thực hiện thành công đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nông dân xoá đói giảm nghèo bền vững.