XÃ LỤC BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI THANH NIÊN NĂM 2023

Sáng ngày 19/5/2023, UBND xã Lục Bình tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023.

Đoàn viên, thanh niên phát biểu tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại các đoàn viên thanh niên đã được tuyên truyền khái quát về Luật Thanh niên năm 2020 và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Với chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tại buổi đối thoại các đoàn viên, thanh niên đã đặt ra một số câu hỏi liên quan đến các chính sách hỗ trợ thanh niên như vấn đề tạo việc làm; các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp tại địa phương…Các ý kiến trao đổi đã được Chủ tịch UBND xã  trao đổi, làm rõ tại buổi đối thoại.

 Chủ tịch UBND xã Lục Bình trao đổi, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của thanh niên tại buổi đối thoại

Qua buổi đối thoại là dịp để thanh niên bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Từ đó được lắng nghe, chia sẻ, trao đổi, giải đáp, định hướng của Chủ tịch đối với những vấn đề mà đoàn viên, thanh niên quan tâm./.

Thanh Tuyền