Xã Hà Vị tập trung sản xuất vụ đông

0

Trong những ngày này, bà con xã Hà Vị đang tập trung ra đồng để trồng và chăm sóc cây ngô, cây khoai tây và rau màu.các loại

Năm 2013, xã Hà Vị có kế hoạch sản xuất hơn 30 ha cây màu vụ đông chủ yếu gieo trồng trên đất 2 vụ lúa và đất màu bãi, Trong đó ngô chiếm  gần 7 ha; còn lại là các loại cây màu khác. Để gieo trồng cây vụ đông đảm bảo kế hoạch và trong khung thời vụ tốt nhất, xã đã chỉ đạo các địa phương thực hiện theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, nên khi lúa chín đến 90 – 95%, toàn bộ diện tích lúa đã được thu hoạch. Thu hoạch lúa đến đâu, xã chỉ đạo bà con làm đất để tập trung cho cây vụ đông đến đó. Bên cạnh đó, bà con nông dân đã được các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn lựa chọn các giống rau, đậu đảm bảo chất lượng và phù hợp với điều kiện đồng đất, khí hậu của địa phương để đưa vào sản xuất.

Do đất nông nghiệp của xã với những cánh đồng tương đối bằng phẳng, nguồn nước tưới thuận lợi nên có điều kiện để bà con nhân dân tổ chức sản xuất vụ đông. Người dân có truyền thống trồng cây vụ đông, cộng với tính cần cù chịu khó nên hàng năm phần lớn đồng đất ở địa phương không lúc nào ngừng nghỉ.
Cho đến thời điểm này, cây ngô đang trong giai đoạn phát triển được 5-7 lá; cây khoai tây đang lên mầm; rau màu các loại đã cho thu hoạch.