XÃ DƯƠNG PHONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Ngày 14/3/2019, UBMTTQ xã Dương Phong tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo đại hội có bà Trần Thị Nhung – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

 Ra mắt Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Dương Phong nhiệm kỳ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBMTTQ xã, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Dương Phong không ngừng được củng cố và phát triển. UBMTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị tại cơ sở được phát huy… Tại đại hội, các đại biểu tập đã trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã hiệp thương cử ra 34 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Dương Phong lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu 06 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ông Chu Thế Hưu – giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Dương Phong nhiệm kỳ 2019-2024. Được biết đây là xã thứ 13 tổ chức thành công Đại hội UBMTTQVN  cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024./.