Xã Dương Phong tổ chức đại hộ Đảng bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 02/6/2015, xã Dương Phong tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Thanh Hà – UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng và 115 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tổng sản lượng lương thực có hạt trong nhiệm kỳ đạt trên 4 nghìn tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 477kg/người/năm. Tổng đàn gia súc, gia cầm thực hiện có hiệu quả, hàng năm không có dịch bệnh lớn xảy ra, công tác trồng rừng theo dự án 661 và dự án 147 hoàn thành chỉ tiêu và kế hoạch giao nâng độ che phủ rừng trên 85%. Thực hiện có hiệu qủa các mô hình đề án sản xuất nông, lâm nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được xã đặc biệt quan tâm thực hiện đến nay xã đã đạt 4/19 tiêu chí. Thu ngân sách tăng dần qua các năm, công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, duy trì và giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các chương trình quốc gia về y tế được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên được củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Nông Quốc Dũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới xã cần tập trung chỉ đạo công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cây ăn quả thế mạnh của địa phương, quản lý tốt về chỉ dẫn địa lý, thành lập hiệp hội cam quýt, rà soát các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng hoàn thành theo kế hoạch và thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ quan trong khác.

 Đại hội đã bầu được 09 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, bầu chức danh Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, UBKT và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.