XÃ DƯƠNG PHONG TÍCH CỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, với nhiều khó khăn thách thức, đến nay xã Dương Phong đã có nhiều bước chuyển mới trong chương trình xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng có nhiều thay đổi.

 Các cây trồng có giá trị cao được người dân mạnh dạn đưa vào trồng

Dương Phong là xã vùng cao cách trung tâm huyện Bạch Thông khoảng 40 km. Toàn xã có 10 thôn với 502 hộ và 2002 nhân khẩu gồm 03 dân tộc sinh sống chủ yếu là: Tày, Kinh, Dao. Khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dưng nông thôn mới, xã mới đạt 4/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đời sống kinh tế của nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 10,2, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 14 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ, lẻ; kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; trình độ dân trí không đồng đều; việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ, công chức xã và lãnh đạo thôn còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng nông thôn mới,chính vì vậy khi triển khai thực hiện các tiêu chí những năm đầu còn lúng túng, hiệu quả chua cao. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng dựng nông thôn trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều cách làm hay ở địa phương nhiều hộ dân đã hiến đất để làm đường giao thông, sân thể thao ở các thôn. Bên cạnh đó cấp ủy, chính quyền xã đã gắn việc học tập và làm theo Bác với xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm Đảng ủy xã đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tập trung công tác phát triển đảng và củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tổ chức  triển khai, quán triệt rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, phân công các đồng chí bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ mình.Từ khi thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua của xã được đẩy mạnh, không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhận thức của người dân cũng được nâng cao, việc người dân tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, sân thể thao, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

 Các con đường nội thôn đã dần được bê tông hóa

Với  sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đến nay xã Dương Phong đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm; tăng16 triệu đồng/người/năm so với năm 2011; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới năm 2018 là 11,34%; Năm 2018 xã có 7/10 thôn đạt tiêu chí thôn văn hóa đạt 70%; Tỷ lệ số thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 100 %. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông; kênh mương, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao, tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của xã. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, nâng cao chất lượng – hiệu quả năng xuất lao động, nhất là các sản phẩm thế mạnh của xã. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục từng bước có chuyển biến tích cực, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiểu học tiếp tục được duy trì. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày một tăng. Ông Bùi Đăng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Dương Phong cho biết: “Thời gian tới xã Dương Phong tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 và những năm tiếp theo;. Tăng cường vận động, tuyên truyền để phát huy các nguồn lực tại chỗ, huy động tốt các nguồn lực từ các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sử dụng tốt và có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân và gia đình. Tập trung thực hiện và duy trì nâng cao các tiêu chí đã đạt“./.