XÃ DƯƠNG PHONG NỖ LỰC VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Dương Phong luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, xã đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của đông đảo nhân dân. Bằng sự vào cuộc và tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, hiện xã Dương Phong đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

 Trạm y tế xã đang hoàn thiện chuẩn bị đưa vào sử dụng

Về xã Dương Phong những ngày này, có thể cảm nhận rõ đổi thay trong diện mạo nông thôn mới ở vùng quê nơi đây. Những tuyến đường liên thôn, liên xã được đổ bê tông rộng và đẹp. Các công trình phúc lợi, trường học đang được xây dựng khang trang, kiên cố, những ngôi nhà mới mọc lên ngày càng nhiều. Có thể khẳng định, chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Cán bộ, đảng viên, người dân trong xã đã đoàn kết, đồng lòng và tự giác hưởng ứng, tham gia các hoạt động cộng đồng, cùng góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Ông Chu Thế Mẫn, thôn Tổng Ngay là một trong số hộ dân trên địa bàn xã tự nguyện hiến hơn 100m2 đất ruộng và đất vườn để làm đường liên thôn phấn khởi nói. “ Trước đây chỉ là đường con đường mòn rộng khoảng 60cm, đi lại lầy lội mỗi khi trời mưa. Nhưng từ khi có chủ trương xây dựng phong trào nông thôn mới gia đình tôi đã tự nguyện hiến hơn 100m2 đất để làm đường, hiện nay con đường đã hoàn thành tạo điều kiện trong việc đi lại của gia đình và người dân trong thôn trong phát triển kinh tế.  ”

Để tạo sự đồng thuận, thông suốt và nâng cao nhận thức cho người dân – chủ thể của chương trình xây dựng NTM, công tác tuyên truyền về xây dựng NTM được đẩy mạnh và triển khai đến từng thôn, hộ gia đình bằng nhiều hình thức để từng cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM. Qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Dương Phong đã đạt được những kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng như: Hệ thống điện, đường giao thông, trường học… được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng, năm 2019 mức thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm, tăng 18 triệu đồng/người/năm so với năm 2011.  Số hộ khá giàu chiếm trên 70%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến tháng 12 năm 2019 còn 9,27%; nhiều công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã như: trường học, đường giao thông, kênh mương nội đồng… được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất của nhân dân. Từ năm 2010, với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện về các nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng để thực hiện bê tông hóa đường giao thông liên thôn, nội thôn cụ thể: đường trục xã là 13km, được giải át phan do Nhà nước đầu tư đường quốc lộ 3B, đường giao thông liên thôn, nội thôn đã được nhựa hóa và bê tông hóa 11,5km, đạt 57,3%, Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM được nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác quản lý Nhà nước về y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, chú trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ thầy thuốc tại trạm y tế

đã được đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn, đã đáp ứng công tác phục vụ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, xã đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Hệ thống chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, đảm bảo. Trao đổi với chúng tôi đồng chí Ma Văn Thời – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Phong cho biết. “ Trong năm 2020 xã phấn đấu về đích về nông thôn mới, trên cơ sở kế hoạch của huyện thì đảng ủy đã ban hành Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM và chỉ đạo UBND xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đến nay đã được UBND huyện phê duyệt.  Cơ bản xã còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí môi trường và tiêu chí trường học, hiện nay trên cơ sở kế hoạch đã giao được một số nguồn vốn để thực hiện”.

 Một góc nhỏ của thôn Bản Mún, xã Dương Phong

Ðể có được kết quả đó, những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền xã và nhân dân trong xã không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM. Để về đích nông thôn mới trong năm 2020, xã Dương Phong đang tích cực chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và cụ thể; huy động các nguồn lực để thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể với phương châm quyết liệt và hiệu quả. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất văn hóa, triển khai công tác xây dựng nhà văn hóa thôn. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình dưới nhiều hình thức, tạo điều kiện thúc đẩy các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao thu nhập. Đối với tiêu chí về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, xã đã có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm các hộ dân thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, rác thải nông thôn, tăng cường các hoạt động phát triển, bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.  Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tích cực lồng ghép tuyên truyền người dân tham gia nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành.

 Mặc dù còn gặp khó khăn, song với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dương Phong tiếp tục đoàn kết, thống nhất; huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, quyết

tâm hiện thực hiện hóa mục tiêu cán đích nông thôn mới trong năm 2020./.