XÃ ĐÔN PHONG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2021

Từ ngày mùng 6 – 17/7/2021, xã Đôn Phong đã tổ chức huấn luyện  dân quân năm 2021 cho 69 chiến sỹ là lực lượng dân quân cơ động và lực lượng dân quân tại chỗ.

Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2021

Trong thời gian huấn luyện lực lượng dân quân sẽ được học tập nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương và cơ quan tổ chức; Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam… Sau khi học tập chính trị, lực lượng dân quân xã Đôn Phong sẽ bước vào huấn luyện quân sự với các nội dung như: Điều lệnh đội ngũ; huấn luyện bơi, lặn; thực hành băng vết thương, cầm máu tạm thời; tập bắn súng tiểu liên AK bài 1, súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm và một số nội dung quan trọng khác.

Thông qua đợt huấn huyện quân sự lần này, lực lượng dân quân xã Đôn Phong sẽ nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “ bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, đồng thời thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang thiết bị, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định  tình hình  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đào Kiên