XÃ ĐÔN PHONG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội, trong thời gian qua xã Đôn Phong đã chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo giai đoạn và kế hoạch giảm nghèo từng năm.

                       Nhờ trồng cây cam, quýt; gia đình anh Lý Văn Cường – thôn Nà Pán đã thoát nghèo

Là xã đặc biệt khó khăn, với hơn 500 hộ dân sinh sống ở 10 thôn, bản, nơi đây đất rừng chiếm hơn 90% diện tích tự nhiên, kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, đường giao thông đi lại khó khăn, xã còn 02 thôn chưa có điện lưới quốc gia nhưng công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền tích cực chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả, quản lý tốt các nguồn vốn vay trên địa bàn, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Hiện nay toàn xã có 10 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng số vốn vay là: 14 tỷ đồng, với các chương trình cho vay như: cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo; chương trình nước sạch vệ sinh môi trường; học sinh – sinh viên; chương trình sản xuất kinh doanh; hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và cho vay giải quyết việc làm. Trong 5 năm qua, từ các chương trình, dự án đã hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho phát triển sản xuất, hỗ trợ cho đồng bào đầu tư mua trâu sinh sản, trồng cây quýt ghép… với hơn 100 hộ nghèo và cận nghèo hưởng lợi, 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế… Từ các nguồn lực hỗ trợ và cách thức chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 48,86%(2016) xuống còn 26,32%(2019), hộ cận nghèo từ 16,06% xuống còn 13,16%. Thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước được nâng lên. Trong thời gian tới xã Đôn Phong phấn đấu giảm hộ nghèo từ 3,5 – 4%/năm

Đào Kiên