Xã Đôn Phong chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ xuân 2014

Xác định vụ xuân là vụ sản xuất chính trong năm nên cùng với việc chú trọng tập huấn, hướng dẫn gieo, những ngày này, chính quyền địa phương xã Đôn Phong đang tích cực bám sát đồng ruộng cùng người nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống mạ giống kịp thời cho sản xuất vụ xuân 2014.

Vụ xuân năm 2014, toàn xã Đôn Phong có kế hoạch gieo trồng 50 ha lúa. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất vụ xuân, ngay từ cuối năm 2013, cùng với sự hỗ trợ của cán bộ Khuyến nông huyện tích cực hướng dẫn người dân về cơ cấu mùa vụ, lựa chọn các giống lúa chất lượng vào sản xuất, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các thôn  nạo vét, tu sửa kênh mương nội đồng, nhằm đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho toàn bộ diện tích cây trồng vụ xuân trên địa bàn xã.

Đến nay xã đã cày ải được hơn 90% diện tích, gieo mạ xuống giống đạt hơn 90% diện tích. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện cũng đang tích cực áp dụng các biện pháp chống rét cho mạ xuân đảm bảo gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất.