XÃ CAO SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA CHỦ TỊCH XÃ VỚI THANH NIÊN

Ngày 25/7/2022, Đoàn xã Sao Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa chủ tịch UBND xã với thanh niên, chủ đề trọng tâm là “Thanh niên Bắc Kạn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”.

 Toàn cảnh Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa chủ tịch UBND xã với thanh niên.

Tại Hội nghị, đại diện thanh niên tại các chi  đoàn đã trực tiếp đối thoại với Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo các ngành liên quan về những nội dung như: Giải pháp gì để hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi số về việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp trên môi trường mạng, xây dựng website quảng bá, giới thiệu, quản lý, buôn bán sản phẩm nông nghiệp; vai trò của thanh niên trong việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số như thế nào? Chính quyền đía phương có định hướng tập huấn kỹ năng cho thanh niên về chuyển đổi số trong thời gian tới không… Các ý kiến, câu hỏi thuộc thẩm quyền đã được Chủ tịch UBND xã và đại diện ngành liên quan tiếp thu, trao đổi, trả lời trực tiếp. Những ý kiến, câu hỏi vượt thẩm quyền được tổng hợp để chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải đáp cụ thể.

Đối thoại trực tiếp giữa thanh niên với lãnh đạo địa phương là một trong những hoạt động nhằm giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trong việc tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của tỉnh và địa phương./.

Đào Kiên