XÃ CẨM GIÀNG: TỔNG KẾT VÀ BIỂU DƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG, ĐƠN VỊ HỌC TẬP TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Sáng 25/02/2020, xã Cẩm Giàng tổ chức hội nghị tổng kết và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Vũ Thị Lĩnh – Phó Chủ tịch hội Khuyến học huyện Bạch Thông

 Lãnh đạo hội Khuyến học huyện Bạch Thông trao kỷ niệm chương của Hội khuyến học Trung ương
cho bà Dương Thị Yên nguyên chủ tịch Hội khuyến học xã Cẩm Giàng

 

Trong những năm qua, hội Khuyến học xã Cẩm Giàng đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và các đơn vị trường học trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác vận động gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tham gia học tập, nghiên cứu phục vụ cho bản thân, gia đình và xã hội. Hiện nay, xã Cẩm Giàng duy trì 09/09 chi hội khuyến học với 600 hội viên. Trong 5 năm qua, hội Khuyến học đã khen thưởng cho 134 cháu đạt học sinh giỏi xuất sắc, biểu dương khen thưởng cho 28 chi hội thôn, 03 đơn vị, 72 gia đình và 12 các nhân với tổng số tiền trên 16 triệu đồng. Phong trào xã hội hóa giáo dục mà điển hình là Trung tâm học tập cộng đồng phát triển ngày càng ổn định.

Trong thời gian tiếp theo, hội Khuyến học xã tiếp tục củng cố tổ chức hội, nâng cao vai trò hoạt động của các Chi hội khuyến học, tăng hội viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của toàn dân về công tác khuyến học, khuyến tài. Phổ biến kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên đến các hội viên…

Nhân dịp này, hội Khuyến học huyện Bạch Thông đã trao kỷ niệm chương cho 01 có nhân và biểu dương khen thưởng cho 02 tập thể, 02 cá nhân, UBND xã Cẩm Giàng tặng giấy khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020.