XÃ CẨM GIÀNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”

Ngày 17/8/2020, Tại thôn Khuổi Chanh Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Cẩm Giàng tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2020. Đây là đơn vị được chọn tổ chức điểm của xã Cẩm Giàng.

      UBND xã Cẩm Giàng trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và 15 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong những năm qua, xã Cẩm Giàng luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” phù hợp với thực tiễn tại từng thôn. Quan tâm lồng ghép việc tổ chức “ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” với phát động phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc như: phát phiếu tố giác tội phạm…
5 năm qua,quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an các cấp điều tra, khám phá nhiều vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 18 đối tượng phạm tội, xử lý hành chính 20 vụ việc vi phạm pháp luật, tổ chức hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, quản lý, giáo dục, cảm hóa hàng trăm lượt đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư… Đến nay, xã có 9/9 khu dân cư tiên tiến, 90% lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, duy trì hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải.
Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo về ANTQ đã được UBND xã khen thưởng trong phong trào”Vì An ninh Tổ quốc”.

Ngọc Diệp