XÃ CẨM GIÀNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”

Chiều 18/8/2022, Tại thôn Đầu Cầu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Cẩm Giàng tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022. Đây là đơn vị được chọn tổ chức điểm của xã Cẩm Giàng.

xã Cẩm Giàng tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và 17 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong những năm qua, xã Cẩm Giàng luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” phù hợp với thực tiễn tại từng thôn. Quan tâm lồng ghép việc tổ chức “ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” với phát động phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc như: phát phiếu tố giác tội phạm…
Từ đầu năm đến nay, tổ chức phát động tuyền truyền lồng ghép được 6 buổi  với trên 330 người tham dự, thu được 40 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, còn tuyền truyền bằng nhiều hình thức thông qua nhóm Zalo của xã, thôn, tổ chức hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, quản lý, giáo dục, cảm hóa hàng nhiều đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư… Hằng năm toàn xã có 9/9 khu dân cư tiên tiến, 90% lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, duy trì hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải./.

Ngọc Diệp