XÃ CẨM GIÀNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND KHÓA XIX

Ngày 13/6/2019, xã Cẩm Giàng tổ chức kỳ họp thứ chín HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, bà Trần Thị Nhung – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, các đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử.

 Đ/c Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Thực hiện công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, nhìn chung cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Giàng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp. Đối với cây lúa thực hiện đạt 100%; cây ngô diện tích thực hiện đạt 95% kế hoạch; các cây trồng khác thực hiện có hiệu quả. Thu ngân sách đến hết tháng 6/2019 được trên 100 triệu, đạt 50,8% kế hoạch, triển khai có hiệu quả các nguồn vốn xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác giáo dục, y tế – dân số, văn hóa xã hội, lao động thương binh và xã hội luôn được quan tâm, triển khai thực hiện có hiểu quả theo kế hoạch, tình hình ANTT trên địa bàn xã được đảm bảo. Tại kỳ họp HĐND xã còn thông qua các báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018, báo cáo công tác mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và phản biện xã hội, các ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND. Đồng thời, thông qua thẩm tra của các ban HĐND xã, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018, tờ trình, dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát hoạt động của HĐND năm 2020.

 Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND xã Cẩm Giàng

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả của xã trong triển khai, thực hiện công tác phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp thực hiện có hiệu quả chuyên môn, chuẩn bị tốt nội dung, chương trình cho kỳ họp HĐND, tập trung thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch giao, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại địa phương tránh dịch lây lan ra diện rộng./.