Xã Cẩm Giàng tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND khóa 18 nhiệm kỳ 2011- 2016

0

Sáng ngày 27/12/2014, xã Cẩm Giàng đã tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011- 2016. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Hướng Phúc Cư, UVBTV, chủ nhiệm UBKT huyện ủy, ông Hà Sỹ Huỳnh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.

Kỳ họp HĐND xã sẽ thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng -an ninh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; báo cáo của UBND về kết quả thu, chi ngân sách năm 2014, phương án phân bổ ngân sách năm 2015; báo cáo hoạt động của HĐND năm 2014, dự kiến chương trình hoạt động năm 2015; báo cáo của UBMTTQ về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tại kỳ họp đã chức thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Năm 2014, sản xuất trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, gây bất lợi cho sản xuất nông – lâm nghiệp. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xax hội, quốc phòng, an ninh thự hiện có hiệu quả, một số chỉ tiêu đạt cao như: diện tích trồng lúa đạt 103%KH; cây ngô đạt 122%KH; tiêm phòng dại chó đạt 135%KH; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 987 tấn đạt 105%KH; diện tích trồng rừng vượt kế hoạch đạt 101%. Các mô hình khuyến nông, khuyện lâm được nhân dân hưởng ứng thực hiện, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện có hiệu quả. Công tác giáo dục, đào tạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm học, thực hiện kịp thời và đảm bảo các chế độ  chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghè, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai theo kế hoạch, phòng chống tai, tệ nam xã hội thực hiện đạt hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai lồng ghép với các chương trình, dự án trên địa bàn, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới đến nay xã đạt 11/19 tiêu chí. Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, thực hiện tốt quốc phòng quân sự địa phương. Tại kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT- XH, QP- AN năm 2015, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động HĐND xã năm 2015, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát HĐND xã năm 2015.